Additional Resource

កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់

បុរស​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ដប់ពីរ​នាក់​គឺ​ជា​អ្នក​យក​ពន្ធ និង មាន​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ជា​អ្នក​នេសាទ​ដែល​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​នៅ​លើ​សមុទ្រ​កាលីឡេ ។ កាល​ពួកគេ​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ ពួកគេ​បាន​ថ្វាយ​ខ្លួន​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សាក្សី​ចំពោះ​ពិភព​លោក​ពី​មួយ​អង្គ​ដែល​បាន​ហៅ​ពួកគេ ។

ពួកគេ​គឺ​ជា​ពួក​សិស្ស​នាំ​មុខ​ទាំង​ដប់ពីរ​នាក់ ឬ « សាវក » ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង​ដោយ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អស់​កាល​ជិត​ពីរ​សហសវត្សរ៍​កន្លង​មក​ហើយ ។

នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ បុរស​ដែល​មាន​ងារ​ដូចគ្នា​នោះ ចេញ​មក​ពី​មុខងារ​ផ្សេងៗ​គ្នា​រួម​មាន មេធាវី អ្នក​ជំនួញ គ្រូ​ពេទ្យ សមាជិក​សភា និង ចៅក្រម ។ នៅ​ពេល​ពួកគេ​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ នោះ​ពួកគេ​ទុក​ការងារ​របស់​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន​មួយ​អន្លើ ដើម្បី​បម្រើ​ពេញ​ម៉ោង​ជា​សាក្សី​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ។

ពួកគេ​គឺ​ជា​សមាជិក​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​នៃ សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ ។

កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​នៅ​សម័យ​ទំនើប​នេះ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ 1835 និង ជា​តួយ៉ាង​នៃ​ការស្ដារ​ឡើង​វិញ​ដ៏​ពិត​លើ​ផែនដី​នៃ​សាសនាចក្រ​ដែល​ត្រូវបាន​ស្ថាបនា​ដោយ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។

កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​គឺ​ជា​ក្រុម​អធិបតី​ជាន់​ខ្ពស់​ទី​ពីរ​នៅ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​នៃ​សាសនាចក្រ ។ សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​នេះ​បម្រើ​នៅ​ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់គណៈ​ប្រធាន​ទី​មួយ ដែល​ជា​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​ដោយ​បុរស​ទាំង​បី​រូប​មាន—ប្រធាន និង ទីប្រឹក្សា​ទាំង​ពីរ ។

បន្ថែម​ពី​លើ​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដំបូង​របស់​ពួក​លោក​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​សាក្សី​ពិសេស​នៃ​ព្រះ​នាម​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​នៅ​ពាសពេញ​ពិភពលោក ពួក​សាវក​មាន​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ដ៏​ធ្ងន់​ព្រោះ​ពួកគេ​ត្រួតត្រា​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​លើ​ការរីក​ចម្រើន និង ការវិវឌ្ឍន៍​របស់​សាសនាចក្រ​ទាំង​មូល ។

គឺ​ដូចជា​តួ​នាទី​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ជំនាន់​បុរាណ​ដែរ​ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​ពាសពេញ​ពិភពលោក នោះ​ពួក​សាវក​សព្វថ្ងៃ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ពេញ​ពិភពលោក​ដើម្បី​ពង្រឹង និង លើក​ទឹក​ចិត្ត​សមាជិក​សាសនាចក្រ​ឲ្យ​បង្កើត​ក្រុមជំនុំ​ថ្មីៗ និង ដឹកនាំ​កិច្ចការ​នៃ​សាសនាចក្រ ។ ជួនកាល​មាន​ការប្រជុំ​ជាមួយ​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​ប្រទេស ដើម្បី​ចរចា​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ឲ្យ​ស្ថាបនា​សាសនាចក្រ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ។

សមាជិក​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​គឺ ៖

ប្រធាន ប៊យដ៏ ឃេ ផាកកឺ

ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ ជា​ប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ ដែល​ត្រូវ​បាន​ញែក​ចេញ​សម្រាប់​មុខ​តំណែង​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 3 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2008 ។ ដើម​ឡើយ លោក​បាន​បំពេញ​មុខងារ​ជា​ប្រធាន​ស្តីទី​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1994 ។ ពី​មុន​បាន​ក្លាយ​ជាជា​ប្រធាន​ស្តីទី លោក​បាន​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ ដោយ​បាន​តែងតាំង​ជា​សាវក​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 9 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1970 ។ កាលដើម​ឡើយ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ជំនួយការ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​អស់​រយៈ​ពេល​ជិត​ប្រាំបួន​ឆ្នាំ ។

ជា​អ្នក​មាន​ការអប់រំ​ដោយ​ជំនាញ នោះ​អាជីព​របស់​លោក​មាន​រួមទាំង​អ្នក​គ្រប់គ្រង​នៃថ្នាក់​សិក្ខា​សាលា និង វិទ្យាស្ថាន​សាសនា​សម្រាប់​សាសនាចក្រ និង ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​រដ្ឋបាល​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ។

លោក​បាន​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ វែបើរ ហើយ​បាន​បន្ត​ទៅ​យក​បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្ត្រ និង អនុ​បណ្ឌិត​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ ។ លោក​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បណ្ឌិត​ផ្នែក​អប់រំ​រដ្ឋបាល ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ។

ប្រធាន ផាកកឺ បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 10 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 1924 នៅ​ទីក្រុង ព្រីកហ្គាំ រដ្ឋ យូថាហ៍ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ការ​ជា​អ្នក​បើក​យន្តហោះ​ទម្លាក់​គ្រាប់​បែក នៅ​អំឡុង​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី 2 នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ស៊ីធើរ ។

ប្រធាន ផាកកឺ បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​បេសកកម្ម នូវ អ៊ីងលែន ។ លោក​ជា​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន និង ការបោះពុម្ព​ផ្សាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។ លោក​ជា​សិល្បករ ផ្នែក​ចម្រៀង ។ លោក​បាន​រៀបការ​នឹង​ភរិយា​ដំបូង គឺ ដូណា ស្ម៊ីធ ។ ពួកលោក​មាន​កូន​ដប់​នាក់ ។

 

អែលឌើរ អិល ថម ភែរី

អែលឌើរ អិល ថម ភែរី គឺ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ លោក​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​តំណែង​សព្វថ្ងៃ​ក្នុង​សាសនាចក្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 6 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1974 គឺ​បន្ទាប់​ពី​ការបម្រើ​ជា​ជំនួយការ​ពួក​ដប់ពីរ​នាក់​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ 1972 ។

ការបម្រើ​ក្នុង​សាសនាចក្រ​របស់​អែលឌើរ ភែរី បាន​ផ្ដើម​ពី​បេសកកម្ម​មួយ​ទៅ​រដ្ឋ ភាគ​ខាង​ជើង ក្នុង​ឆ្នាំ 1942 គឺ​បន្ទាប់​ពី​បាន​បម្រើការ​នៅ​ក្នុង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៅ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​អស់​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ ។ តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ​បន្តបន្ទាប់​មក​ទៀត​រួម​មាន ៖ ទីប្រឹក្សា​ក្នុង​គណៈ​ប៊ីស្សព​នៅ​ទីក្រុង ល្វីស្តុន រដ្ឋ អៃដាហូ ទីប្រឹក្សា​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​ស្តេក នៅ​ទីក្រុង សាក្រាម៉ង់តូ រដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉ា ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ស្តេក នូវ យ៉ោក និង ជា​ប្រធាន​ស្តេក បូស្តុន ។

លោក​បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 5 ខែ សីហា ឆ្នាំ 1922 នៅ​ទីក្រុង លូហ្គែន រដ្ឋ យូថាហ៍ ដែល​មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ លែសលី ថូម៉ាស និង ម្តាយ​ឈ្មោះ ណូរ៉ា សូនី ភែរី ។ លោក​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​រដ្ឋ យូថាហ៍ ក្នុង​ឆ្នាំ 1949 ហើយ​បាន​ទទួល​បាន​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ទី​នោះ ។ អាជីព​ជំនាញ​របស់​លោក​ត្រូវបាន​ផ្ដោត​លើ​ជំនួញ​លក់រាយ ដែល​លោក​បាន​បម្រើការ​ជា​អនុ​ប្រធាន និង ជា​ហរញ្ញិក​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​រដ្ឋ អៃដាហូ រដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉ា រដ្ឋ នូវ យ៉ោក និង រដ្ឋ ម៉ាស្សាឈូសេត ។

នៅ​ថ្ងៃ​ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 1947 លោក​បាន​រៀបការ​នឹង វេជីញ៉ា លី ដែល​មក​ពី ហាយដ៏ ផាក រដ្ឋ យូថាហ៍ ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ទីក្រុង ឡូហ្គិន ។ ភរិយា​លោក​បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 14 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1974 ។ ពួក​លោក​មាន​កូន​ស្រី​ពីរ​នាក់ និង កូន​ប្រុស​ម្នាក់ ។

លោក​បាន​រៀបការ​នឹង បាបារ៉ា ថេលើរ ដេថុន នៅ​ថ្ងៃ​ទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1976 ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ទីក្រុង សលត៍ លេក ។

 

អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន

អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 7 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1984 ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ណិលសុន បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញបត្រ និង អនុបណ្ឌិត​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ ជា​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​វះកាត់ និង វេជ្ជសាស្ត្រ​អន្តរជាតិ​ដ៏​មាន​កិត្តិនាម​មួយ​រូប ( ឆ្នាំ 1945 ទំព័រ 47 ) ។ មេដាយ​កិត្តិយស​ផ្នែក​ការអប់រំ ដែល​មាន​រួម​ទាំង ពាន​រង្វាន់ ភី ប៊ែតា ខាផា និង អាលហ្វា អូមេហ្កា អាលហ្វា ។ លោក​បាន​បម្រើការ​ផ្នែក​វះកាត់​ក្នុង​វគ្គ​សិក្សា​របស់​លោក នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ជំងឺ​ទូទៅ ម៉ាស្សាឈូសេត នៅ​ទីក្រុង បូស្តុន និង នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ មីនីសូតា ដែល​នៅ​ទី​នោះ​លោក​បាន​បញ្ចប់​ផ្នែក​បណ្ឌិត​របស់​លោក​ក្នុង​ឆ្នាំ 1954 ។ លោក​ក៏​ទទួល​បាន​មេដាយ​កិត្តិយស​ខាង​បណ្ឌិត​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ក្នុង​ឆ្នាំ 1970 បណ្ឌិត​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពេទ្យពី​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ ក្នុង​ឆ្នាំ 1989 និង បណ្ឌិត​ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ​មនុស្ស​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ស្នូ ក្នុង​ឆ្នាំ 1994 ។

ការងារ​ជំនាញ​របស់​លោក​រួម​មាន​មុខ​តំណែង​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​វះកាត់ និង នាយក​នៃ​និវេសដ្ឋាន​វះកាត់​ផ្នែក​ទ្រូង​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ និង ជា​ប្រធាន​នៃ​ក្រុម​វះកាត់​ផ្នែក​ទ្រូង​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ អិល.ឌី.អេស នៅ​ទីក្រុង សលត៍ លេក ។

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​និពន្ធ​ការបោះពុម្ព​ផ្សាយ និង ជំពូក​នានា​ក្នុង​សៀវភៅ​ពេទ្យ​ជា​ច្រើន នោះ​អែលឌើរ ណិលសុន បាន​បង្រៀន និង ពិគ្រោះ​យ៉ាង​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​នៅ​ពេញ​សហរដ្ឋ និង ប្រទេស​ដទៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ ពី​មុន​ពេល​លោក​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ។ លោក​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ពាន​រង្វាន់ និង កិត្តិយស​ជា​ច្រើន​លើក​ច្រើន​សារ មាន​រួម​ទាំង​ជ័យ​លាភី​អតីត​និស្សិត​ដ៏​មាន​កិត្តិស័ព្ទ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ ជ័យ​លាភី​បេះដូង​មាស ពី​សមាគម​បេះដូង​អាមេរិក ប័ណ្ណ​សរសើរ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​អន្តរជាតិ ពី​សមាគម​បេះដូង​អាមេរិក និង ជ័យលាភី​ផ្ទាំង​មាស ដែល​បាន​ប្រគល់​ដោយ ស្នាដៃ​ឧត្តម​សិក្សា​អាមេរិក ។ លោក​បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​កិត្តិយស​សាស្ត្រាចារ្យ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ចំនួន​បី​នៅ​សាធារណៈ​រដ្ឋ​ប្រជា​មានិត ចិន ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ណិលសុន បាន​បម្រើការ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​វះកាត់​សសៃឈាម នាយក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាមេរិក​នៃ​ផ្នែក​វះកាត់​ទ្រូង ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​វះកាត់​បេះដូង​សម្រាប់​សមាគម​បេះដូង​អាមេរិក និង​ជា​ប្រធាន​នៃ​សមាគម​ពេទ្យ រដ្ឋ យូថាហ៍ ។

លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង Who’s Who in the World, Who’s Who in America, and Who’s Who in Religion ។

អែលឌើរ ណិលសុន បាន​ទទួល​មុខ​តំណែង​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​ស្តេក ប៊ុន្នីវីល ពី​ឆ្នាំ 1964 ដល់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1971 ដែល​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​លោក​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ជា​ប្រធាន​ថ្នាក់​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទូទៅ ។ ពីមុន​ការហៅ​របស់​លោក​ឲ្យ​បម្រើ​នៅ​ក្នុង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ដប់ពីរ​នាក់ លោក​កំពុង​បម្រើ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាត់តាំង​ឲ្យ​ទៅ​ភូមិភាគ ឃើនស៍ រដ្ឋ យូថាហ៍ ។ ពីមុន​នោះ​ទៅ​ទៀត លោក​បាន​បម្រើ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ​សម្រាប់ សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ។

លោក​បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 9 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 1924 អែលឌើរ ណិលសុន ជា​កូន​ប្រុស​របស់ ម៉ារ៉ុន ស៊ី និង អែឌណា អាន់ឌើរសុន ណិលសុន ។ លោក និង ភរិយា​ដំបូង​របស់​លោក ដានហ្សល វ៉ាយ មាន​កូន​ដប់​នាក់ ។ ស៊ីស្ទើរ ណិលសុន បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​ក្នុង​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2005 ។ ក្នុង​ខែ មេសា ឆ្នាំ 2006 លោក​បាន​រៀបការ​នឹង វែនឌី វ៉តសុន ។

 

អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក

អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​ចាប់តាំង​ពី​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1984 ។

លោក​ជា​អ្នក​ទីក្រុង ប្រូវ៉ូ រដ្ឋ យូថាហ៍ ( ដែល​បាន​កើត​នៅ​ឆ្នាំ 1932 ) ។ លោក និង ភរិយា​ដំបូង​របស់​លោក ជូន ឌីកសុន អូកស៍ មាន​កូន​ប្រាំមួយ​នាក់ ។ ភរិយា​លោក​ទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 1998 ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2000 លោក​បាន​រៀបការ​នឹង គ្រីស្ទិន អិម ម៉ាក់មែន ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ទីក្រុង សលត៍ លេក ។

អែលឌើរ អូកស៍ បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញប័ត្រ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ( ឆ្នាំ 1954 ) និង ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ច្បាប់ ឈីកាហ្គោ ( ឆ្នាំ 1957 ) ។ លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​មេធាវី និង ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ច្បាប់​នៅ​ទីក្រុង ឈីកាហ្គោ ។ លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ពី​ឆ្នាំ 1971 ដល់​ឆ្នាំ 1980 និង ជា​ចៅក្រម​នៃ​តុលាការ​កំពូល​រដ្ឋ យូថាហ៍ ពី​ឆ្នាំ 1980 រហូត​ដល់​ការលាលែង​ពី​តំណែង​របស់​លោក​ក្នុង​ឆ្នាំ 1984 ដើម្បី​ទទួល​យក​ការហៅ​របស់​លោក​ជា​សាវក ។

លោក​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​មន្ត្រី និង សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម ការអប់រំ និង អង្គការ​សប្បុរសធម៌​ជា​ច្រើន ។ លោក​គឺ​ជា​អ្នក​និពន្ធ ឬ សហ​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ និង អត្ថបទ​ជា​ច្រើន​ស្ដីពី​សាសនា និង មុខវិជ្ជា​មេធាវី ។

 

អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ

អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ គឺ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​សាវក​មួយ​រូប​ចាប់តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី 6 ខែ តុលា ឆ្នាំ 1985 ដោយ​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ពាសពេញ​ផែនដី ដើម្បី​បង្រៀន​សមាជិក​សាសនាចក្រ និង ដឹកនាំ​កិច្ចការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៃ​សាសនាចក្រ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ។

លោក​បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 8 ខែ តុលា ឆ្នាំ 1928 នៅ​ទីក្រុង សលត៍ លេក ពី​ឪពុក​ឈ្មោះ មេលវិន អ័រ និង ម្តាយ​ឈ្មោះ ជីរ៉លឌីន ស្ម៊ីធ បាឡឺដ ។ លោក​បាន​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័ យូថាហ៍ ។

កាល​នៅ​ជា​យុវវ័យ លោក​បាន​បម្រើ​បេសកកម្ម​នៅ​ប្រទេស អង់គ្លេស សម្រាប់​សាសនាចក្រ ដែល​នៅ​ទីនោះ​លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ទីប្រឹក្សា​នៅ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​បេសកកម្ម ។ លោក​ក៏​បាន​បម្រើ​ជា​ប៊ីស្សព​ចំនួន​ពីរ​ដង​ផងដែរ ។

នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 1974 លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​ប្រធាន បេសកកម្ម កាណាដា តូរ៉ុនតូ ដែល​ជា​តំបន់​ដែល​លោក​បាន​បម្រើ ហើយ​លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​កូរ៉ុម​ទី​មួយ​នៃ​ពួកចិតសិប​នាក់ក្នុង​ខែ មេសា ឆ្នាំ 1976 ។ ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ លោក​បាន​គ្រប់គ្រង និង បំពាក់​បំប៉ន​ពួក​អ្នក​ដឹកនាំ​នៅ​ក្នុង​ភូមិភាគ​តំបន់​ដែល​លោក​ត្រូវ​បាន​ចាត់តាំង ។ ក្រោយ​មក លោក​បាន​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ចាប់​ពី​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 1980 ដល់​ខែ តុលា ឆ្នាំ 1985 ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់​នៃ​សាសនាចក្រ ។ ការបម្រើ​របស់​លោក​ភាគ​ច្រើន ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​កិច្ចការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ។

ពីមុន​ការហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​ពេញ​ម៉ោង​របស់​លោក អែលឌើរ បាឡឺដ បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​វិនិយោគ​ទុន​រថយន្ត និង អចលន​ទ្រព្យ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​គណៈ​កម្មការ និង ក្រុមប្រឹក្សា​សង្គម​ស៊ីវិល​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​សាសនាចក្រ ។

លោក​បាន​រៀបការ​នឹង បាបារ៉ា បូវែន ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ទីក្រុង សលត៍ លេក នៅ​ថ្ងៃ​ទី 28 ខែ សីហា ឆ្នាំ 1951 ។ ពួក​លោក​ជា​ឪពុកម្ដាយ​នៃ​កូន​ប្រុស​ពីរ​នាក់ និង កូន​ស្រី​ប្រាំ​នាក់ ។

 

អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត

រីឆាដ ហ្គរដុន ស្កត ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ជា​សាវក​មួយ​រូប​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 1988 ។ លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​ទី​មួយ​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 2 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1977 ហើយ​បាន​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នោះ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 1983 ដរាប​ដល់​ការហៅ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​លោក ។

លោក​បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 7 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1928 នៅ​ទីក្រុង ប៉ូកាទែឡូ រដ្ឋ អៃដាហូ ដែល​មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ ខែនីស ឡូរី និង ម្តាយ​ឈ្មោះ ម៉ារី វីថល ស្កត ។ កាល​នៅ​អាយុ​ប្រាំ​ឆ្នាំ លោក​បាន​ផ្លាស់ទី​លំនៅ​ជាមួយ​ឪពុក​ម្ដាយ​លោក​ទៅ​ទីក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន ឌី.ស៊ី ហើយ​នៅ​ទី​នោះ ឪពុក​លោក​បាន​បម្រើការ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម ក្រោយ​មក​បាន​ក្លាយ​ជា​លេខា​ជំនួយ​ផ្នែក​កសិកម្ម ។

លោក​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ វ៉ាស៊ីនតោន ជា​វិស្វករ​គ្រឿង​យន្ត ហើយ​បាន​បម្រើ​បេសកកម្ម​ពេញ​ម៉ោង​នៅ​ប្រទេស អ៊ុយរូហ្គាយ និង បាន​បំពេញ​ការងារ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​នៅ​ទីក្រុង អូក រីដ រដ្ឋ ថែណឺស៊ី ។ ពី​ឆ្នាំ 1953 ដល់ ឆ្នាំ 1965 អែលឌើរ ស្កត បាន​បម្រើការ​ជា​បុគ្គលិក​ផ្ទាល់​នៃ​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ហៃមិន រិកខូវើរ ដោយ​ដឹកនាំ​ការបង្កើត​ចំហេះ​នុយក្លេអ៊ែរ​សម្រាប់​សភាវ​ចម្រុះ និង ថាមពល​រុក្ខជាតិ ។ អែលឌើរ ស្កត បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បណ្ឌិត​ផ្នែក​សេវាកម្ម​ពួក​គ្រីស្ទាន​ដោយ​កិត្តិយស​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ក្នុង​ឆ្នាំ 2008 ។

ពី​ឆ្នាំ 1965 ដល់ ឆ្នាំ 1969 លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​លើ​បេសកកម្ម អាហ្សង់ទីន ខាង​ជើង នៅ​ទីក្រុង ខដូបា ប្រទេស អាហ្សង់ទីន ។ នៅ​ពេល​លោក​ត្រឡប់​មក​វិញ លោក​បាន​ធ្វើការ​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​ឯកជន​មួយ​រូប​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ថាមពល​នុយក្លេអ៊ែរ​ជា​ច្រើន ។

លោក​បាន​បម្រើ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ​នៅ​ប្រទេស អ៊ុយរូហ្គាយ ប្រទេស ប៉ារ៉ាហ្គាយ រដ្ឋ ខារ៉ូឡៃណា​ខាង​ជើង និង ត្បូង រដ្ឋ វើរជីញ៉ា និង ទីក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន ឌី.ស៊ី រហូត​ដល់​លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​ជា​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ។

អែលឌើរ ស្កត ស្រឡាញ់​ព្រះ​វរបិតា​គង់​នៅ​ស្ថានសួគ៌​របស់​យើង និង បុត្រា​ដ៏​ជា​ទី​ស្រលាញ់​ទ្រង់ និង​អស់​ទាំង​បុត្រា​បុត្រី​របស់​ព្រះ​វរបិតា ។ អែលឌើរ ស្កត បាន​រីករាយ​នឹង​ការចាប់​អារម្មណ៍​ពិសេស​ប្លែក ៗ ។ លោក​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​សោភ័ណភាព​នៃ​ភព​ផែនដី ។

លោក​ត្រូវបាន​ប្រទានពរ​ឲ្យ​នូវ​ភរិយា​មួយ​រូប​គឺ ចេន វ៉ាតឃីនស៍ ដែល​លោក​បាន​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 16 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 1953 ក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ទីក្រុង ម៉ានតៃ ។ ភរិយា​លោក​បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 15 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 1995 ។ ពួកលោក​មាន​កូន​ប្រាំពីរ​នាក់ ។

 

អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល

អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 2 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1994 ។

អែលឌើរ ហែល បាន​ទទួល​ការហៅ​របស់​លោក​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1975 ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ជំនួយការ​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ ហើយ​ក្រោយ​មក​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​ទី​មួយ​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ។ លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​ប៊ីស្សព​ជា​អធិបតី​នៃ​សាសនាចក្រ​ចាប់​ពី​ខែ មេសា ឆ្នាំ 1985 រហូត​ដល់​ត្រូវបាន​ហៅ​ជា​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ដប់ពីរ​នាក់ ។

លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ​អស់​រយៈ​ពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ ពីមុន​ការ​ហៅ​របស់​លោក​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ។ ដំបូង​ឡើយ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​សាខា ប៊ីស្សព ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់ និង ទីប្រឹក្សា​ប្រធាន​ស្តេក ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​បេសកកម្ម​ឡុងដុង​អង់គ្លេស នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​1970 ហើយ​ធ្លាប់​បាន​បម្រើ​ជា​ទីប្រឹក្សា​ទី​មួយ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​ថ្នាក់​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទូទៅ ។

ពី​មុន​ការហៅ​របស់​លោក​ឲ្យ​បម្រើ​ក្នុង​សាសនាចក្រ អែលឌើរ ហែល មាន​អាជីព​ខាង​ជំនួញ​ដ៏​ល្បីល្បាញ ដោយ​បាន​បម្រើការ​ក្នុង​តំណែង​ប្រតិបត្តិ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ជាតិ​ធំៗ​ចំនួន​បី ។

អែលឌើរ ហែល បាន​កើត​នៅ​ទីក្រុង នូវ យ៉ោក ។ លោក​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ យូថាហ៍ ហើយ​បាន​ទទួល​កម្រិត​អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ហាវ៉ត ។ លោក​បាន​បម្រើការ​ជា​អ្នក​បើក​យន្តហោះ​ចម្បាំង​នៅ​ក្នុង​កងទ័ព​ជើង​អាកាស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។

លោក​បាន​រៀបការ​នឹង ម៉ារី ក្រានដល ហើយ​ពួក​លោក​មាន​កូន​ប្រុស​ពីរ​នាក់ ។

 

អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន

អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន ត្រូវបាន​តែងតាំង និង ញែក​ចេញ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 23 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1994 ។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បាន​ទទួល​ការហៅ​នោះ អែលឌើរ ហូឡិន កំពុង​បម្រើ​ជា​សមាជិក​នៃ​កូរ៉ុម​ទី​មួយ​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ដែល​លោក​ត្រូវ​បាន​ហៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 1 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1989 ។

ពី​ឆ្នាំ 1980 រហូត​ដល់​ការហៅ​របស់​លោក​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិអំណាច​ទូទៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 1989 ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​ទី​ប្រាំបួន​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ទីក្រុង ប្រូវ៉ូ រដ្ឋ យូថាហ៍ ។ លោក​គឺ​ជា​អតីត​អភិបាល​ការអប់រំ​របស់​សាសនាចក្រ និង ជា​ព្រឹទ្ធបុរស​នៃ​សាលា​អប់រំ​ខាង​សាសនា នៅ ប៊ី.វ៉ាយ.យូ ។

លោក​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​សិស្ស​និស្សិត និង អត្តពលករ​ប្រចាំ​វិទ្យាល័យ ឌិស៊ី និង សាកល​វិទ្យាល័យ ឌិស៊ី នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​កំណើត​លោក សេន ចច រដ្ឋ យូថាហ៍ ហើយ​លោក​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ និង អនុ​បណ្ឌិត ខាង​ភាសា​អង់គ្លេស និង ការអប់រំ​សាសនា ដោយ​មាន​ការគោរព​យ៉ាង​ខ្ពង់ខ្ពស់ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​កម្រិត​អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​ទស្សនវិជ្ជា​ក្នុង​ការសិក្សា​បែប​អាមេរិក ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ យេល ។

អែលឌើរ ហូឡិន បាន​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​សកម្មភាព​ការអប់រំ​ជំនាញ ពីមុន​ការហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ពេញ​ម៉ោង​របស់​លោក​នៅ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​អាមេរិក​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ និង សាកល​វិទ្យាល័យ ប្រធាន​ឯករាជ្យ ( អេ.អេ.ភី.អាយ.ស៊ី.យូ. ) ជា​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សមាគម​ជាតិ​នៃ​មហាវិទ្យាល័យ និង សាកល​វិទ្យាល័យ ឯករាជ្យ ( អែន.​អេ.​អាយ.ស៊ី.យូ. ) និង ជា​សមាជិក​នៃ​អាណត្តិ​ប្រធាន​សមាគម​អត្តពលករ​មហា​វិទ្យាល័យ​ជាតិ ( អែន​ស៊ី​អេ​អេ ) ។ ចំពោះ​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​របស់​លោក​ក្នុង​ការបង្កើន​ការយល់ដឹង​រវាង​គ្រីស្ទសាសនិក និង យូដាសាសនិក លោក​បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ « គប់​ភ្លើង​សេរីភាព » ដែល​បាន​ប្រគល់​ដោយ សម្ព័ន្ធ​មិត្ត​ប្រឆាំង​នឹង​ការបង្ខូច​ឈ្មោះ​របស់​អង្គការ ប៊ីណាយ ប៊ីរិទ្ធ ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ក្រុម​ប្រឹក្សា​មើល​ការខុសត្រូវ​លើ​ទីក្រុង និង ជំនួញ​ដែល​ទាក់ទិន​នឹង​សាជីវកម្ម​នានា ហើយ​លោក​បាន​ទទួល ពាន​រង្វាន់ « ក្រុម​កាយរិទ្ធ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ » ពី​ក្រុម​កាយរិទ្ធ​អាមេរិក ។ លោក​បាន​និពន្ធ​សៀវភៅ​ចំនួន​ប្រាំបី​ក្បាល ដែល​មាន​មួយ​ក្បាល​លោក​បាន​និពន្ធ​ជាមួយ​នឹង​ភរិយា​លោក​គឺ ផាទ្រីស្សា ។

អែលឌើរ ហូឡិន បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 3 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 1940 ដែល​ឪពុក​លោក​គឺ ហ្វ្រែង ឌី និង អាលីស ប៊ែនលី ហូឡិន ។ ក្នុង​ឆ្នាំ 1963 លោក​បាន​រៀបការ​នឹង ផាទ្រីស្សា ធែរី ។ ពួកលោក​មាន​កូន​បី​នាក់ ។

 

អែលឌើរ ដាវីឌ អេ បែដណា

ដេវីឌ អេ បែដណា ត្រូវបាន​តែងតាំង និង ញែក​ចេញ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 7 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2004 ។ ពីមុន​ការហៅ​របស់​លោក​ឲ្យ​បម្រើ​ក្នុង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ដប់ពីរ​នាក់ អែលឌើរ បែដណា បាន​បម្រើ​ជា​ពួក​ចិតសិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ ពួក​ចិតសិប​នាក់​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ប្រចាំ​តំបន់ អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ ប្រធាន​ស្តេក និង ប៊ីស្សព​ចំនួន​ពីរ​ដង ។

អែលឌើរ បែដណា បាន​កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 15 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1952 នៅ​ទីក្រុង អូកលែន រដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉ា ។ លោក​បាន​បម្រើ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ពេញ​ម៉ោង​នៅ​ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ប៉ែក​ខាង​ត្បូង ហើយ​បន្ទាប់​មក​បាន​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ដែល​លោក​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ និង អនុ​បណ្ឌិត​នៅ​ទី​នោះ ។ លោក​ក៏​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បណ្ឌិត​ផ្នែក​វិជ្ជា​រៀបចំ​ឥរិយាបថ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ភើរឌូ ផងដែរ ។

បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​របស់​លោក​ហើយ អែលឌើរ បែដណា បាន​ធ្វើការ​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ តិចសាស តិក និង នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ អាកានសាស ។ ក្រោយ​មក លោក​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ –អៃដាហូ ( ដែល​ពី​មុន​ជា មហាវិទ្យាល័យ រីកស៍ ) ពី​ឆ្នាំ 1997 ដល់ ឆ្នាំ 2004 ។

អែលឌើរ បែដណា បាន​រៀបការ​នឹង ស៊ូហ្សាន ឃែ រ៉ូប៊ីនសិន ក្នុងព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធទីក្រុង សលត៍ លេក នៅ​ថ្ងៃ​ទី 20 ខែ មិនា ឆ្នាំ 1975 ហើយ​ពួកលោក​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ​នៃ​កូន​ប្រុស​បី​នាក់ ។

 

អែលឌើរ ឃ្វីនធិន អិល ឃុក

អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 6 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2007 ។ ដោយ​ត្រូវបាន​ហៅ​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​ក្នុង​ខែ មេសា ឆ្នាំ 1996 នោះ​លោក​បាន​បម្រើ​នៅ​ក្នុង​កូរ៉ុម​ទី​ពីរ កូរ៉ុម​ទី​មួយ និង ជា​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ។

ក្នុង​នាម​ជា​ពួក​ចិតសិប​នាក់​មួយ​រូប លោក​បាន​បម្រើ​នៅ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​តំបន់​នៅ​ប្រទេស ហ្វីលីពីន ប្រធាន​តំបន់​កោះ​ប៉ាស៊ីហ្វិក និង អាមេរិក​ខាង​ជើង និង ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នាយកដ្ឋាន​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ។

នៅ​ចំ​គ្រា​ដែល​លោក​បម្រើ​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​នៃ​សាសនាកច្រ នោះ​លោក​ជា​អនុ​ប្រធាន​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល សាត់ធើរ ។ ពី​មុន​នេះ​ទៅ​ទៀត លោក​គឺ​ជា​ប្រធាន និង មន្ត្រី​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព កាលីហ្វូញ៉ា ។ ពី​មុន​នឹង​ការងារ​នោះ លោក​ជា​មេធាវី​ពាណិជ្ជកម្ម និង ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​សហគ្រាស​វិស័យ​ច្បាប់ សាន ហ្វ្រានស៊ីស្កូ ។ លោក​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​សារជីវកម្ម​ទទួល​ផល​ចំណេញ និង មិន​ទទួល​ផល​ចំណេញ​មួយ​ចំនួន ។

លោក​ធ្លាប់​បាន​បម្រើ​សាសនាចក្រ​ក្នុង​នាម​ជា​ប៊ីស្សព ប្រធាន​ស្តេក និង ទីប្រឹក្សា​នៅ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​ស្តេក ហ្វ្រានស៊ីស្កូ កាលីហ្វូញ៉ា ហើយ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ និង អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ប្រចាំ​តំបន់ នៅ​តំបន់​អាមេរិក​ខាង​ជើង​ភាគខាង​លិច ។ កាល​នៅ​ជា​យុវជន លោក​បាន​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ក្នុង​បេសកកម្ម អង់គ្លេស ។

លោក​ជា​អ្នក​ទីក្រុង លូហ្គែន រដ្ឋ យូថាហ៍ បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញប័ត្រ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​រដ្ឋ យូថាហ៍ និង ជា​បណ្ឌិត​និតិសាស្ត្រ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ស្ទែនហ្វដ ។

លោក​បាន​រៀបការ​នឹង ម៉ារី ហ្គែឌី នៅ​ថ្ងៃ​ទី 30 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1962 ។ ពួកលោក​មាន​កូន​បី​នាក់ ។

[ ចំណង​ជើង ] អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់

 

ដោយ​អែល​ឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន

អែលឌើ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន ត្រូវ​បាន​ហៅ​ឲ្យ​បម្រើ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់ នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី 5 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2008 ។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​មុខងារ​នោះ លោក​កំពុង​តែ​បម្រើ​នៅ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ។

អំឡុង​ការកាន់​តំណែង​របស់​លោក​នៅ​ក្នុង​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ អែលឌើរ គ្រីស្តូហ្វឺសិន បាន​មាន​ភារៈកិច្ច​គ្រប់គ្រង​តំបន់​អាមេរិក​ខាង​ជើង​ភាគ​ខាងលិច ពាយព្យ និង អាគ្នេយ៍ នៃ​សាសនាចក្រ ។ លោក​ក៏​បាន​បម្រើ​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ការិយាល័យ​ពង្សប្រវត្តិ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សាសនាចក្រ ។ ពីមុន​ការបម្រើ​នោះ លោក​ជា​ប្រធាន​តំបន់​ម៉ិកស៊ិក​ខាង​ត្បូង​របស់​សាសនាចក្រ ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ទីក្រុង ម៉ិកស៊ីកូ ។

ពីមុន​ដែល​លោក​បម្រើ​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​ពេញ​ម៉ោង​នៃ​សាសនាចក្រ អែលឌើរ គ្រីស្តូហ្វឺសិន បាន​ធ្វើការ​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​ទូទៅ​នៃ​សារជីវកម្ម​ធនាគារ​ប្រជាជាតិ ( ដែល​សព្វថ្ងៃ​ជា​ធនាគារ​អាមេរិក ) នៅ​ទីក្រុង ឆាឡុត រដ្ឋ ខារ៉ូលីណា ខាង​ជើង ។ ពីមុន​ការងារ​នោះ លោក​បាន​ធ្វើការ​ជា​អនុ​ប្រធាន​ជាន់ខ្ពស់ និង អ្នក​ប្រឹក្សា​ទូទៅ​ឲ្យ​សហភាព​ធនាគារ​ភូមិ​ខូមើស ក្នុង​រដ្ឋ ថែណឺស៊ី នៅ​ទីក្រុង ណាសស្វិល ហើយ​ក៏​ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​នៅ​ក្នុង​កិច្ចការ​សហគមន៍ និង អង្គការ​អន្តរ​ជំនឿ ។ ពី​ឆ្នាំ 1975 ដល់​ឆ្នាំ 1980 អែលឌើរ គ្រីស្តូហ្វឺសិន ធ្វើ​ជា​មេធាវី​នៅ​ទីក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន ឌី.ស៊ី បន្ទាប់​ពី​ការបម្រើការ​ជា​មេធាវី​សម្រាប់​ចៅក្រម​សង្កាត់ ចន ជេ ស៊ីរីកា ស.ហ.រ ( ឆ្នាំ 1972-74 ) ។

លោក​បាន​កើត​នៅ​ទីក្រុង ភ្លែសិន ហ្គ្រូវ រដ្ឋ យូថាហ៍ ហើយ​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​វិទ្យាល័យ​នៅ​ទីក្រុង នូវ ជើស៊ី បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​បរិញ្ញាប័ត្រ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ដែល​នៅ​ទី​នោះ​លោក​បាន​ទទួល​ងារ​ជា​អ្នក​ប្រាជ្ញ អ៊ែឌវីន អេស ហ៊ិងគ្លី និង កម្រិត​បរិញ្ញប័ត្រ​ច្បាប់​របស់​លោក​ពី សាកល​វិទ្យាល័យ ឌូក ។

ក្នុង​ចំណោម​ការហៅ​ដទៃ​ទៀត លោក​ធ្លាប់​បាន​បម្រើ​សាសនាចក្រ​ជា​អ្នក​តំណាង​ភូមិភាគ ប្រធាន​ស្តេក និង ប៊ីស្សព ។ កាល​នៅ​ជា​យុវវន លោក​បាន​បម្រើ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នៅ​ប្រទេស អាហ្សង់ទីន ។

អែលឌើរ គ្រីស្តូហ្វឺសិន និង ភរិយា​របស់​លោក ខាធើរីន យ៉ាកុប គ្រីស្តូហ្វឺសិន មាន​កូន​ប្រាំ​នាក់ ។

[ ចំណង​ជើង ] អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់

 

អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន

អែលឌើរ នែល លិនឌិន អាន់ឌើរសិន ត្រូវបាន​តាំង​ងារ​ជា​សាវក​មួយ​រូប នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2009 ។

អែលឌើរ អាន់ឌើរសិន បាន​បម្រើ​ជា​សមាជិក​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​គណៈ​ប្រធាន​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់ ពី​មុន​ដែល​លោក​ត្រូវបាន​ហៅ​ជា​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​ដប់ពីរ​នាក់ ។ លោក​ត្រូវបាន​តាំង​ងារ​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​កូរ៉ុម​ទី​មួយ​នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់​ក្នុង​ខែ មេសា ឆ្នាំ 1993 នៅ​អាយុ 41 ឆ្នាំ ។ ពី​មុន​នោះ លោក​បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចការ​សាសនាចក្រ​នៅ​តំបន់​ប្រេស៊ីល​ភូមិភាគ​ខាង​ត្បូង ហើយ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ជា​សមាជិក​មួយ​រូប​នៃ​គណៈ​ប្រធាន​តំបន់ ដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ​សាសនាចក្រ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​ភូមិភាគ​ខាង​លិច ។ លោក​ក៏​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​កាគ្រប់គ្រង​កិច្ចការ​សាសនាកច្រ​នៅ​ប្រទេស ម៉ិកស៊ីកូ និង អាមេរិក​កណ្ដាល​ផងដែរ ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ទៀត លោក​បាន​គ្រប់គ្រង​ផលិតកម្ម​សោតទស្សន៍​របស់​សាសនាចក្រ ដោយ​រួម​មាន​ការថត​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​រឿង The Testaments: Of One Fold and One Shepherd ហើយ​បាន​គ្រប់គ្រង​លើ​ការដំឡើង​ឧបករណ៍​ការចាក់ផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្និសីទ​ក្នុង​នាម​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ផ្នែក​សោតទស្សន៍​របស់​សាសនាចក្រ ។ បន្ថែម​ពី​លើ​ភាសា​កំណើត​ដែល​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស លោក​ចេះ​និយាយ​ភាសា​បារាំង ភាសា​ព័រទុយហ្គាយ និង ភាសា​អេស្ប៉ាញ ។

ពី​មុន​ការហៅ​របស់​លោក​ជា​អ្នក​មាន​សិទ្ធ​អំណាច​ទូទៅ អែលឌើរ អាន់ឌើរសិន បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​បេសកកម្ម​ក្នុង​បេសកកម្ម បារាំង បកដូរ និង ជា​ប្រធាន​ស្តេក ថាមផា ហ្លូរីដា ។

អែលឌើរ អាន់ឌើរសិន បាន​កើត​នៅ​ទីក្រុង លូហ្គែន រដ្ឋ យូថាហ៍ ហើយ​បាន​ដឹង​ក្ដី​ឡើង​នៅ​ទីក្រុង ប៉ូកាទែឡូ រដ្ឋ អៃដាហូ នៅ​កសិដ្ឋាន​ច្របាច់​ទឹក​ដោះ​គោ​មួយ​កន្លែង ដែល​នៅ​ទីនោះ​លោក​ចាំ​ថា​បាន​ធ្វើ « ការងារ​កសិដ្ឋាន​ប្រចាំ​រដ្ឋ អៃដាហូ ពី​ព្រលឹម​ដល់​ព្រលប់ » ។ កាល​រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ លោក​ពូកែ​ខាង​គ្រប់គ្រង​សិស្ស ដោយ​បាន​បម្រើ​ជា​ប្រធាន​សិស្ស​រដ្ឋ អៃដាហូ ។

លោក​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី សាកល​វិទ្យាល័យ ព្រិកហាំ យ៉ង់ ដែល​លោក​បាន​ទទួល​ងារ​ជា​អ្នក​ប្រាជ្ញ ហ៊ិងគ្លី ហើយ​បាន​បញ្ចប់​កម្រិត​អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម ពី​សាកលវិទ្យាល័យ ហាវ៉ត ។ ក្រោយ​ពី​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា លោក​បាន​តាំង​លំនៅ​ក្នុង​ទីក្រុង ថាមផា រដ្ឋ ហ្លូរីដា ដែល​ភាគ​ហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​លោក​បាន​បូក​បញ្ចូល​សកម្មភាព​ឃោសនា ការអភិវឌ្ឍន៍​អចលន​ទ្រព្យ និង សេវា​ថែទាំ​សុខភាព ។

អែលឌើរ អាន់ឌើរសិន និង ភរិយា​លោក ខាធី វិល្លាម អាន់ឌើរសិន មាន​កូន​បួន​នាក់ ។

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.