ការចេញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន

គម្រោង​គំហើញ​ច្បាស់ ​ចែក​អំណោយ​ដែល​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន

ប្រជាជន​ចំនួន ៥០០ នាក់ ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបងអាច​មើល​ឃើញ​កាន់​តែ​ច្បាស់​ជាង​មុន បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​វ៉ែនតា​មីញ៉ូប​ផ្ដល់​ដោយ​អង្គការ LDS Charities ។ ប្រធាន​ប្រចាំ​តំបន់​នៃ​សាសនា​ចក្រ​នៃ  ព្រះ​យេស៊ូ​វគ្រីស្ទនៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ ​បាន​ធ្វើ​​សំណើមួយ ​ដោយ​ទទួល​ស្គាល់​ថាប្រជាជន​ដែល​មាន​បញ្ហា​កែវ​ភ្នែក​ធ្ងន់ធ្ងរ មួយ​ចំនួន​គឺ​រស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង។

លោក​ លិប ឌី ដែល​ជា​ប្រធាន​មណ្ឌល​បាន​ថ្លែង​ថា៖ “នេះ​គឺជា​សេចក្ដី​រីករាយ​ដែល​មើល​ឃើញ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​បានទទួល​ជំនួយ។ ខ្ញុំ​មាន​សេចក្ដី​សោមនស្ស​ដែល​មាន​អង្គការ LDS Charities ធ្វើការ​ជាមួយ​យើង​លើ​គម្រោង​នេះ”។ ពួកគេ​បាន​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​យើង​ភ្លាម ហើយ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​​វ៉ែនតា​ទាំងនោះ​គឺជា​ពរជ័យ​ដ៏​អស្ចារ្យ​សម្រាប់​អ្នក​ត្រូវការ​វ៉ែនតា។ វ៉ែនតា​ទាំងនោះ​ផ្ដល់​ឲ្យ​សមាជិក​ព្រះវិហារ​ក៏​ដូចជា​ប្រជាជន​ផ្សេងៗ​រស់នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ដែល​មិនមែន​ជា​សមាជិក​ព្រះវិហារ។ អ្នក​ទទួល​បាន​វ៉ែនតា​ទាំងនោះ​បាន​និយាយ​ថា៖ “ពួក​យើង​រំភើប​ជា​ខ្លាំង​ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​ច្បាស់​ម្ដង​ទៀត”។  អ្នក​ទទួល​បាន​វ៉ែនតា​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​ដែរថា​ពួកគេ​រំភើប​ដោយ​ពួកគេ​អាច​អាន​បាន​ម្ដង​ទៀត​ហើយ។ អ្នក​ទាំងនោះ​មិន​ដែល​បាន​ប្រើប្រាស់​វ៉ែនតា​ពី​មុន​មក​ទេ។

វ៉ែនតា​ទាំងនោះ​រៀបចំ​ដើម្បី​ចែកចាយ​ដោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ ១៥ នាក់ មក​ពីសាសនាចក្រដែល​បាន​រៀបចំ និង​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ចែកចាយ និង​បង្រៀន​អំពី​ការ​ពាក់​វ៉ែនតា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។ អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទាំងនោះ​គឺជា​សមាជិក​នៃ​​សាសនា​ចក្រ​នៃព្រះ​យេស៊ូ​វគ្រីស្ទនៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ។ ស៊ិស្ទើ  ខូល ជាប្រធាន​គម្រោង​​គំហើញ​ច្បាស់​នៃ​​អង្គការ LDS Charities បាន​ថ្លែង​ថា៖ “ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​ដែល​ពួក​យើង​បាន​ដំណើរការ​គម្រោង​នេះ និង​អាច​ឃើញ​គម្រោង​នេះ​សម្រេច​ដោយ​ជោគជ័យ”។

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.