ការចេញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន

 ការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមសំរាប់អាគារប្រជុំកំពង់ចាម 

សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់សម្រាប់សាលាប្រជុំថ្មីមួយ និង សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី15 ខែមិនា ឆ្នាំ2014 វេលាម៉ោង 9:00ព្រឹក ។

 សមាជិកទាំងឡាយនៃសាខាទាំងបីនៃសាសនាចក្រ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីធ្លាការដ្ឋានដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីនៃការចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៃអាគាថ្មីរបស់ពួកគេ ។ ពិធីសម្ភោធត្រូវបានដឹកនាំដោយ ប្រធាន មាស សំអឿន ហើយអ្នកឡើងនិយាយមាន លោកប្រធានមណ្ឌល ខុងលីម និង ប្រធាន អាំ ថន ទីប្រឹក្សាទី 2 នៃគណ:ប្រធានបេសកកម្មភ្នំពេញកម្ពុជានៃសាសនាចក្រព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ។ ចម្រៀងពិសេសត្រូវបានច្រៀងដោយក្រុមយុវជននិង យុវនារីនៃសាខាកំពង់ចាមដោយមានការចូលរួមពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាដែលកំពុងបំរើក្នុងខេត្តកំពង់ចាមផងដែរ។ ចំនុចគោលដ៏សំខាន់នៃពិធីសម្ពោធនោះ គឺពិធីដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្រែដី ដោយអ្នកដឹកនាំក្នុងសាសនាចក្រ ហើយបន្ទាប់មកដោយសមាជិកទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍នេះ ។ សាលាប្រជុំថ្មីត្រូវ  បានគេគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងរយ:ពេល 2 ឆ្នាំ។ សាលាប្រជុំនេះមានទីតាំងនៅចន្លោះសួនច្បារនិងសាលាខេត្ត ចំចំនុចកណ្ដាលនៃខេត្តកំពង់ចាម ។

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.