ការចេញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន

គ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តព្រៃវែង

គ្រួសារ​ជាង ១០០០ គ្រួសារ​ទទួល​បាន​ការ​សង្គ្រោះ​ពេល​មាន​គ្រោះ​មហន្តរាយ​តាម​រយៈ​អង្គការ LDS បន្ទាប់​ពីទទួលរង​ការ​ខូច​ខាត​ដោយ​សារ​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​ក្នុង​ស្រុក​ស៊ីធរ​កណ្ដាល ខេត្ត​ព្រៃវែង។ ឯក​ឧត្ដម មិន ឃិន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​សាសនា ​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ផ្ដល់​អំណោយ​ថា ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ​ស្បៀង​អាហារ​នឹង​​ផ្ដល់​ទៅ​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​ក្រី​ក្រ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នេះ។

​ព្យុះភ្លៀងដ៏ខ្លាំងបានបណ្តាលឲ្យគ្រួសារជាច្រើនចាកចោលពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ។ ការជន់លិចតាមដងទន្លេនៅស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង​ខ្លាំង។ អង្គការ​សប្បុរសធម៌ LDS បានត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព និងរៀបចំការ​ផ្គត់ផ្គង់ជំនួយពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់សម្រាប់​គ្រួសារដែល​ឥតទី​ជម្រកភ្លាមៗ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុង វិបុល អនុរដ្ឋលេខាធិការបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ អង្គការ LDS និងដោយមានការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់​ក្រុមការងារ ​ស្បៀងអាហារត្រូវបានផ្ដល់​ឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាង ១០០០ គ្រួសារ។ នៅក្នុង​ពិធី​ចែក​អំណោយនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា វេលាម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ​ឯកឧត្តម​បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅចំពោះការ​ខំប្រឹងបែ្រងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រាកដថា ជនរងគ្រោះ​បាន​ទទួលជំនួយភ្លាមៗ​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន។ មាន​តំបន់ចំនួន​បីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់។

អង្គការ​សប្បុរសធម៌ LDS ​ជា​អង្គការ​​មនុស្សធម៌​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ អង្គការ LDS បាន​ជួយ និង​ផ្ដល់​ជំនួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​រយៈពេល​ជាង ១៥ ឆ្នាំ ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ដល់​ជនរងគ្រោះ​កម្ពុជា​ជាង ៥ លាន​នាក់។ 

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.