ការចេញ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន

អភិបាល​ខេត្ដ​ព្រៃវែងមានប្រសាសន៍​​នៅពិធីប្រគល់​រទេះជនពិការ

នៅក្នុងពិធីប្រគល់រទេះជនពិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានៃខេត្ដព្រៃវែង   ជនពិការ 30 នាក់​បានទទួល​រទេះជនពិការម៉ូតថ្មី ។ ឯកឧត្ដម ហាស សារ៉េត អភិបាលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខេត្ដព្រៃវែងបានមានប្រសាសន៍ ស្វាគមន៍​និងបានប្រគល់រទេះជនពិការដែលទើបតែផលិតបានថ្មីៗទៅជនពិការ ។  ឯកឧត្ដម ហាស សារ៉េត មានប្រសាសន៍​ថា “ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីសម្ដែងនូវការកោតសរសើយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំចំពោះអង្គការសប្បុរសធម៌​នៃពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុងក្រោយ ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ អង្គការអតីតយុទ្ធជនអន្តរជាតិកម្ពុជា(VIC)  សមាគមសម្រាប់ជំនួយ និងជំនួយសង្គ្រោះ (AAR)និងរទេះជនពិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ(WCD)ដែលបានជួយពួកគេ ផលិតនិងចែកចាយប្រភេទរទេះជនពិការផ្សេងៗគ្នាទៅជនពិការ”។

ពិធីនេះបានរៀបចំឡើងដោយមានក្រុមរបាំជូនពរដែលសម្តែងដោយយុវនារីពិការចំនួនប្រាំបួននាក់ ដែលជាសមាជិកអង្គការជនពិការស្រ្ដីនៅខេត្ដព្រៃវែងនិងជាសមាជិកដែល​កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានៃខេត្ដព្រៃវែង​ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ភ្ញៀវកិត្តិយស និងអ្នកចូលរួមបានទស្សនា​ទីតាំង និងបាន​ជួយ​អ្នកដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈ​មណ្ឌ​ល និងអ្នក​ដែល​មក​ទទួលបានការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម​ប្រចាំថ្ងៃ។ លោក កែវ អ្នកតំណាងក្នុងប្រទេសនៃអង្គការ VIC មានប្រសាសន៍​ថា “មជ្ឈមណ្ឌលនេះទាក់ទាញជនពិការមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”។ លោកមានប្រសាសន៍ថា “មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានសាលារៀននៅនឹងកន្លែង ដែលបង្រៀននូវជំនាញ​មូលដ្ឋានដូចជា ​ ជំនាញកុំព្យូទ័រ និងភាសាអង់គ្លេស ។ សាលារៀននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានជំនួយពីសិស្សរបស់ខ្លួន និងអង្គការ VIC” ។

លោក អ៊ុល ម៉េងហួរ ដែលជាប្រធានគម្រោង​នៃមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការ VIC បានមានប្រសាសន៍​ថា  “កាលពីមុន ជនពិការជាញឹកញាប់ពួនលាក់ខ្លួនពីសង្គម ហើយមានចំនួន80%មិនបានចូលរៀន ។ ឥឡូវនេះ ជនពិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទានៃខេត្ដព្រៃវែង​អាចចូលរៀនបាន ។   មានជនពិការចំនួន 120 នាក់ដែលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ” ។

អង្គការសប្បុរសធម៌​នៃពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយសាសនាចក្រ​នៃព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ និងសមាជិក 15 លាននាក់របស់ខ្លួនដែល​ចូលរួមចំណែកបរិច្ចាកជំនួយសប្បុរសធម៌ដល់ជនក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោក ។ អង្គការសប្បុរសធម៌​នៃពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃចុងក្រោយបានប្រតិបត្ដិការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំ និងបានជួយជនក្រីក្រកម្ពុជាជាង 5 លាននាក់។

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.